/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 11 (2016)

Volume 12 (2017)

Volume 13 (2018)

Volume 14 (2019)


Наратолошки приступ проучавању српских народних шаљивих прича
(наратолошки оглед)Јована Д. ДишићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 13 (2018)

Article 7 (p. 133-143)

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.7

Read full textCitation export: