/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 11 (2016)

Volume 12 (2017)

Volume 13 (2018)

Volume 14 (2019)


Анатомија сижеа у прози српског реализмаАлександра М. УгреновићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 13 (2018)

Article 4 (p. 81-95)

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2018.13.4

Read full textCitation export: