/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 11 (2016)

Volume 12 (2017)

Volume 13 (2018)

Volume 14 (2019)


Разлагање видљивог или одвајање сржи – границе лирског описа у поезији Живорада НедељковићаДанијела Ђ. Ковачевић МикићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 12 (2017)

Article 23 (p. 387-413)

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.23

Read full textCitation export: