/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 11 (2016)

Volume 12 (2017)

Volume 13 (2018)

Volume 14 (2019)


Поетичко обликовање слике Другог у „Дневнику о Чарнојевићу” Милоша Црњанског и „Великом рату” Александра ГаталицеАлександра С. СекулићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 12 (2017)

Article 21 (p. 363-371)

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.21

Read full textCitation export: