/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 11 (2016)

Volume 12 (2017)

Volume 13 (2018)

Volume 14 (2019)


Транспоновање стварности у делу Милана ДединцаТијана М. КопривицаГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 12 (2017)

Article 17 (p. 295-315)

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.17

Read full textCitation export: