/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 11 (2016),

Vol. 12 (2017),

Vol. 13 (2018),

Vol. 14 (2019),


Платоновски концепт лепоте и љубави у драми „Максим Црнојевић” Лазе КостићЈована Д. МилованчевићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 12 (2017)

Article 14 (p. 245-256)

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2017.12.14

Read full textCitation export: