/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 11 (2016)

Volume 12 (2017)

Volume 13 (2018)

Volume 14 (2019)


Од документарног ка литерарном - друга свеска „Робства у слободи или огледала правде у Босни” Гавре Вучковића КрајишникаДанијела Д. ЈелићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 11 (2016)

Article 8 (p. 161-178)

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.8

Read full textCitation export: