doi.fil.bg.ac.rs


„Поп Ћира и поп Спира”: филмско читање Соје Јовановић


Ненад В. НиколићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Vol. 11 (2016)
Article 3 (p. 69-83)
https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.3

Read full text

Citation export: