/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 16 (2021)

Vol. 15 (2020)

Vol. 14 (2019)

Vol. 13 (2018)

Vol. 12 (2017)

Vol. 11 (2016)


Подсећање на једну ванредну књигу и њене аутореСлавко В. ПетаковићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 11 (2016)

Article 18 (p. 301-308)

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.18

Read full textCitation export: