doi.fil.bg.ac.rs


„Злоупотреба” тела - ишчезнуће као страст у роману „Задах тела” Живојина Павловића


Наталија П. ЈовановићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Vol. 11 (2016)
Article 15 (p. 261-272)
https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.15

Read full text

Citation export: