/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 11 (2016)

Volume 12 (2017)


„Злоупотреба” тела - ишчезнуће као страст у роману „Задах тела” Живојина ПавловићаНаталија П. ЈовановићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 11 (2016)

Article 15 (p. 261-272)

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.15

Read full textCitation export: