doi.fil.bg.ac.rs


Однос између историјског и поетског у процесу обликовања епске биографије Бановић Секуле


Славица Д. ЛукићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Vol. 11 (2016)
Article 10 (p. 193-204)
https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.10

Read full text

Citation export: