/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 11 (2016)

Volume 12 (2017)

Volume 13 (2018)

Volume 14 (2019)


Однос између историјског и поетског у процесу обликовања епске биографије Бановић СекулеСлавица Д. ЛукићГодишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Vol. 11 (2016)

Article 10 (p. 193-204)

https://doi.org/10.18485/godisnjak.2016.11.10

Read full textCitation export: