/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 55 (2023), Br. 179

Knj. 54 (2022), Br. 178

Knj. 54 (2022), Br. 177

Knj. 54 (2022), Br. 176

Knj. 53 (2021), Br. 175

Knj. 53 (2021), Br. 174

Knj. 53 (2021), Br. 173

Knj. 52 (2020), Br. 172

Knj. 52 (2020), Br. 171

Knj. 52 (2020), Br. 170

Knj. 51 (2019), Br. 169

Knj. 51 (2019), Br. 168

Knj. 51 (2019), Br. 167

Књижевна историја, Knj. 54 (2022), Br. 178


1.
Мисиолошке импликације Чајкановићеве теорије о пореклу крсне славе
Ведран Голијанин
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 9–25

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.1
Detaljnije
2.
Евхаристија и(ли) претхришћанска прошлост. Једна богословска реевалуација Чајкановићевих истраживања о слави
Дарко Ристов Ђого
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 27–43

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.2
Detaljnije
3.
Чајкановић и Библија
Благоје Пантелић
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 45–73

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.3
Detaljnije
4.
Утицај семиологије на позоришну критику у Србији
Марина Миливојевић Мађарев
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 77–96

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.4
Detaljnije
5.
Михаил Бахтин у српској књижевној критици
Наташа Анђелковић
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 97–115

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.5
Detaljnije
6.
О користи и штети књижевне историје за живот: теорија књижевноисториографског дискурса у науци о књижевности
Владан Бајчета
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 117–142

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.6
Detaljnije
7.
Уреднице периодике: род и вокација
Зорана Симић
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 145–163

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.7
Detaljnije
8.
Од текста до дела: надреалистички есеј
Јован Букумира
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 165–181

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.8
Detaljnije
9.
Студент и Praxis: студентска и академска периодика у борби за аутономију универзитета и слободу (књижевне) критике 1968–1974
Јелена Лалатовић
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 183–204

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.9
Detaljnije
10.
Змајевити јунаци у српској и староенглеској епици
Данијела Митровић
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 221–241

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.10
Detaljnije
11.
Никола Милошевић и Јустин Поповић о делу Ф. М. Достојевског
Миљана Куљанин
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 243–264

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.11
Detaljnije
12.
Брзина таме Стива Тешића: Америка након „оргијања моћи”
Радоје Шошкић
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 265–273

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.12
Detaljnije
13.
“Way Beyond-the-Pale”: Anna Burns’ Milkman as a Gendered Trauma Narrative
Ksenija Kondali, Aleksandra Vukotić
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 275–296

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.13
Detaljnije
14.
Библиометријска анализа домаћих научних часописа из језика и књижевности у WoS и Scopus цитатним базама података
Гордана Ђоковић
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 297–324

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.14
Detaljnije
15.
Narrative Worldmaking Revisited
(Ryan, Marie-Laure. A New Anatomy of Storyworlds: What Is, What If, As If. Columbus: The Ohio State University Press, 2022, 248 pp.)
Jeppe Barnwell
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 327–331

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.15
Detaljnije
16.
У потрази за смислом: од интегралне стилистике ка херменеутици
(Соња Миловановић, Стил као свет дела. Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Краљево, 2020, стр. 169)
Ненад Николић
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 333–340

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.16
Detaljnije
17.
Безвремење текста
(Савремено српско песништво и ново средњовековље: византијске теме и мотиви, зборник радова, приредили: Светлана Томин и Милан Громовић, Филозофски факултет у Новом Саду, 2020, 216 стр.)
Сара Мајсторовић
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 341–344

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.17
Detaljnije
18.
Прилог проучавању поетике Мирослава Максимовића
(Поетика и поезија Мирослава Максимовића, ур. Светлана Шеатовић и Марко Радуловић, Београд: Институт за књижевност и уметност, Дучићеве вечери поезије, Требиње, 2021, 452 стр.)
Марија С. Терзић
Књижевна историја, 2022. - Knj. 54, Br. 178, str. 345–350

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.18
Detaljnije