/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 51 (2019), Br. 167

Knj. 51 (2019), Br. 168

Knj. 51 (2019), Br. 169

Књижевна историја, Knj. 51 (2019), Br. 168


1.
Komik und Paranoia in der Prosa von David Albahari und Svetislav Basara
Goran Lazičić, Elena Messner
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 9-25

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.1
Detaljnije
2.
Смеховни каталози и дискурзивна транскоректност у прози Саве Дамјанова
Игор Перишић
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 27-43

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.2
Detaljnije
3.
Стваралаштво Милана Милишића и наслеђе дубровачке књижевности
Славко Петаковић
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 47-57

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.3
Detaljnije
4.
Град на граници и границе града
Бојан Ђорђевић
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 59-69

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.4
Detaljnije
5.
Милишићев (песнички) opus posthumus
Марко Аврамовић
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 71-94

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.5
Detaljnije
6.
Непознати Волт Витман — два открића са страница америчке штампе 19. века
Бојана Аћамовић
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 99-119

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.6
Detaljnije
7.
Спиритизам у српској периодици са краја XIX и почетка XX века
Бојан Јовић, Тијана Јовановић
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 121-136

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.7
Detaljnije
8.
Антиколонијална изложба у Паризу (1931) и надреалистичка контрајавност
Светлана Јевтовић Монтуа
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 137-156

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.8
Detaljnije
9.
Gra komputerowa, beletrystyka i to, co pomiędzy. Casus: seria Diablo i jej literackie (re)interpretacje
Adam Mazurkiewicz
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 159-177

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.9
Detaljnije
10.
Podręcznik do gier fabularnych jako paratekst
Marzanna Uździcka
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 179-197

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.10
Detaljnije
11.
Шта је играо Павић?
о лудолошко-наративним аспектима видео-игара авантуристичког жанра кроз читање Милорада Павића
Милош Јоцић
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 199-218

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.11
Detaljnije
12.
Ангажована женска проза
Станислава Бараћ
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 221-242

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.12
Detaljnije
13.
Књижевни часописи у базама података
Драгана Грујић
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 245-257

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.13
Detaljnije
14.
Романтичарска имагинација у реалистичком поступку: трагови Вордсворта и Колриџа у Дикенсовом стваралаштву
Вишња Печенчић
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 259-276

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.14
Detaljnije
15.
«Teško nama ženama»: La questione femminile in Tergovci
Nicoletta Cabassi
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 277-286

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.15
Detaljnije
16.
Књижевни текст и читање маскулинитета
Ивана Ђурић Пауновић, Кристина Стевановић
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 287-301

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.16
Detaljnije
17.
Мистерија људске главе, иконографија колажа Ванета Живадиновића Бора
Миланка Тодић
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 303-324

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.17
Detaljnije
18.
Vladan Desnica i Njegoš
Vesna Kilibarda
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 325-345

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.18
Detaljnije
19.
Огледала у лавиринту: преводна рецепција Борхесових текстова о књижевности
Весна Дицков
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 347-376

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.19
Detaljnije
20.
Реторика књижевног егзила
Адријана Марчетић
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 379-388

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.20
Detaljnije
21.
Тако мало судбине у погледу вашем
Немања Каровић
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 389-397

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.21
Detaljnije
22.
Рат и питање постмодерне е(сте)
Мирко Миливојевић
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 399-402

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.22
Detaljnije
23.
„Расад” Тихомира Остојића
Јелена Марићевић Балаћ
Књижевна историја, 2019. - Knj. 51, Br. 168, str. 403-407

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.23
Detaljnije