/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 18 (2020), Бр. 18

Књ. 17 (2019), Бр. 17

Књ. 16 (2018), Бр. 16

Књ. 15 (2017), Бр. 15

Књ. 5 (2007), Бр. 5

Philologia, Књ. 15 (2017), Бр. 15


1.
Mjerenje morfološke produktivnosti akronima u engleskom jeziku – onomasiološki pristup
Maja M. Žarković
Philologia, 2017. - Књ. 15, Бр. 15, стр. 1-14

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.1
Детаљније
2.
Da li se struktura naučnih radova autora sa južnoslovenskog govornog područja približila međunarodnim konvencijama?
Katarina Ilić
Philologia, 2017. - Књ. 15, Бр. 15, стр. 15-27

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.2
Детаљније
3.
Didaktičko oblikovanje zadataka za samoevaluaciju u udžbenicima engleskog kao stranog jezika
Slobodanka Gligorić
Philologia, 2017. - Књ. 15, Бр. 15, стр. 29-35

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.3
Детаљније
4.
Prilog izučavanju problema vremena i prostora u Krudijevim pripovetkama o Sindbadu
Marko Čudić
Philologia, 2017. - Књ. 15, Бр. 15, стр. 37-46

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.4
Детаљније
5.
The Endangered Horizon in Alice Oswald’s “Dunt: A Poem for a Nearly Dried-Up River”
Greta Goetz
Philologia, 2017. - Књ. 15, Бр. 15, стр. 47-57

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.5
Детаљније
6.
Mitovi o Sibili i Dafne u poeziji Marine Cvetajeve i Silvije Plat
Dajana Milovanov
Philologia, 2017. - Књ. 15, Бр. 15, стр. 59-65

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.6
Детаљније
7.
Pornografija vs. „Naučna fantastika” u romanu „Doručak šampiona” Kurta Vonegata
Milica Abramović
Philologia, 2017. - Књ. 15, Бр. 15, стр. 67-77

https://doi.org/10.18485/philologia.2017.15.15.7
Детаљније