/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 21 (2023), Бр. 21

Књ. 20 (2022), Бр. 20

Књ. 19 (2021), Бр. 19

Књ. 18 (2020), Бр. 18

Књ. 17 (2019), Бр. 17

Књ. 16 (2018), Бр. 16

Књ. 15 (2017), Бр. 15

Књ. 14 (2016), Бр. 13-14

Књ. 12 (2014), Бр. 12

Књ. 11 (2013), Бр. 11

Књ. 10 (2012), Бр. 10

Књ. 9 (2011), Бр. 9

Књ. 5 (2007), Бр. 5

Philologia

ISSN: 1451-5342

EISSN: 1820-5682