/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књига 7 (2016) Бр. 7

Књига 8 (2017) Бр. 8

Књига 9 (2018) Бр. 9

Књига 10 (2019) Бр. 10

Komunikacija i kultura online, Књ. 8 (2017), Бр. 8


1.
Multimodal Representations of Prejudice on Vine
Marcos de R. Antuna, Vittorio Marone
Komunikacija i kultura online, 2017. - Књ. 8, Бр. 8, стр. 1-19

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.1
Детаљније
2.
Problem usvajanja i praktične upotrebe švedskih rečeničnih adverbijala „ju”, „nog” i „väl” u L2
Dorijan F. Hajdu
Komunikacija i kultura online, 2017. - Књ. 8, Бр. 8, стр. 20-31

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.2
Детаљније
3.
Nacionalna kultura u udžbenicima engleskog jezika
Nataša Janković, Nenad Tomović, Bojana Gledić
Komunikacija i kultura online, 2017. - Књ. 8, Бр. 8, стр. 32-47

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.3
Детаљније
4.
Germanizmi u savremenom srpskom jeziku, u germanoslavističkoj literaturi i u romanu „Semper idem” Đorđa Lebovića
Jelena Kostić-Tomović
Komunikacija i kultura online, 2017. - Књ. 8, Бр. 8, стр. 48-87

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.4
Детаљније
5.
Implementacija mobilnog učenja u nastavi stranih jezika na primeru nemačkog
Katarina K. Krželj, Nataša S. Hartweger
Komunikacija i kultura online, 2017. - Књ. 8, Бр. 8, стр. 88-104

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.5
Детаљније
6.
Doprinos Omera Sejfetina standardizaciji turskog jezika
Mirjana O. Marinković
Komunikacija i kultura online, 2017. - Књ. 8, Бр. 8, стр. 105-116

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.6
Детаљније
7.
Rodna komunikacija kao varijanta učtivosti
Jasna D. Popović
Komunikacija i kultura online, 2017. - Књ. 8, Бр. 8, стр. 117-153

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.7
Детаљније
8.
Fans, Perceived Maturity, and Willingness to Form a Romantic Relationship: Application of a Short Maturity Measure
Stephen Reysen, Courtney N. Plante
Komunikacija i kultura online, 2017. - Књ. 8, Бр. 8, стр. 154-173

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.8
Детаљније
9.
Polisemična struktura pridjeva “sec/suh” prema modelu primjenjivih semičkih obilježja (PSO)
Barbara Vodanović
Komunikacija i kultura online, 2017. - Књ. 8, Бр. 8, стр. 174-189

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.9
Детаљније