/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 14 (2023), Бр. 14

Књ. 13 (2022), Бр. 13

Књ. 12 (2021), Бр. 12

Књ. 11 (2020), Бр. 11

Књ. 10 (2019), Бр. 10

Књ. 9 (2018), Бр. 9

Књ. 8 (2017), Бр. 8

Књ. 7 (2016), Бр. 7

Komunikacija i kultura online

EISSN: 2217-4257