/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 12 (2021), No. 12

Vol. 11 (2020), No. 11

Vol. 10 (2019), No. 10

Vol. 9 (2018), No. 9

Vol. 8 (2017), No. 8

Vol. 7 (2016), No. 7

Komunikacija i kultura online, Vol. 8 (2017), No. 8


1.
Multimodal Representations of Prejudice on Vine
Marcos de R. Antuna, Vittorio Marone
Komunikacija i kultura online, 2017. - Vol. 8, No. 8, p. 1–19

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.1
Detailed
2.
Problem usvajanja i praktične upotrebe švedskih rečeničnih adverbijala „ju”, „nog” i „väl” u L2
Dorijan F. Hajdu
Komunikacija i kultura online, 2017. - Vol. 8, No. 8, p. 20–31

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.2
Detailed
3.
Nacionalna kultura u udžbenicima engleskog jezika
Nataša Janković, Nenad Tomović, Bojana Gledić
Komunikacija i kultura online, 2017. - Vol. 8, No. 8, p. 32–47

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.3
Detailed
4.
Germanizmi u savremenom srpskom jeziku, u germanoslavističkoj literaturi i u romanu „Semper idem” Đorđa Lebovića
Jelena Kostić-Tomović
Komunikacija i kultura online, 2017. - Vol. 8, No. 8, p. 48–87

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.4
Detailed
5.
Implementacija mobilnog učenja u nastavi stranih jezika na primeru nemačkog
Katarina K. Krželj, Nataša S. Hartweger
Komunikacija i kultura online, 2017. - Vol. 8, No. 8, p. 88–104

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.5
Detailed
6.
Doprinos Omera Sejfetina standardizaciji turskog jezika
Mirjana O. Marinković
Komunikacija i kultura online, 2017. - Vol. 8, No. 8, p. 105–116

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.6
Detailed
7.
Rodna komunikacija kao varijanta učtivosti
Jasna D. Popović
Komunikacija i kultura online, 2017. - Vol. 8, No. 8, p. 117–153

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.7
Detailed
8.
Fans, Perceived Maturity, and Willingness to Form a Romantic Relationship: Application of a Short Maturity Measure
Stephen Reysen, Courtney N. Plante
Komunikacija i kultura online, 2017. - Vol. 8, No. 8, p. 154–173

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.8
Detailed
9.
Polisemična struktura pridjeva “sec/suh” prema modelu primjenjivih semičkih obilježja (PSO)
Barbara Vodanović
Komunikacija i kultura online, 2017. - Vol. 8, No. 8, p. 174–189

https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.9
Detailed