/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 22 (2023), Бр. 83

Књ. 22 (2023), Бр. 81-82

Књ. 21 (2022), Бр. 80

Књ. 21 (2022), Бр. 79

Књ. 21 (2022), Бр. 77-78

Књ. 20 (2021), Бр. 76

Књ. 20 (2021), Бр. 75

Књ. 19 (2020), Бр. 73-74

Европско законодавство, Књ. 22 (2023), Бр. 81-82


1.
Глобализација и њени утицаји на хармонизацију права и трансформацију система безбедности
Љиљана М. Мудринић
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 13–34

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.1
Детаљније
2.
Европске интеграцијe земаља Западног Балкана — друштвенo-економски и правни аспекти
Митар Лутовац, Андрија Петковић
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 35–45

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.2
Детаљније
3.
Институционални контекст функционисања Европског парламента
Бирсена Нумановић Дуљевић
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 47–59

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.3
Детаљније
4.
Перспективе привреде ЕУ у околностима прекида економских веза са Русијом и почетком раздвајања Запада и Кине
Горан Николић, Петар С. Ћурчић
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 61–79

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.4
Детаљније
5.
Кохезиона политика Европске уније — економски развој и изградња инфраструктуре држава Западног Балкана
Слободан Нешковић
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 80–94

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.5
Детаљније
6.
Корпоративно управљање и Европска унија
Петар Матић, Сергеј Вукша
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 95–107

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.6
Детаљније
7.
Урeдбa ЕУ 2020/852 o успoстaвљању oквирa зa oлaкшaвање oдрживих инвестиција
Душко Димитријевић
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 109–133

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.7
Детаљније
8.
Финансирање развојних пројеката и европске интеграције Србије
Александар Гајић
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 134–146

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.8
Детаљније
9.
Уредба о финансирању, управљању и праћењу заједничке пољопривредне политике Европске уније
Душан Дабовић
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 147–166

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.9
Детаљније
10.
Односи Северне Македоније и Бугарске у светлу процеса европских интеграција
Митко Арнаудов
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 167–181

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.10
Детаљније
11.
Европски одбрамбени фонд
Ирис Бјелица Влајић
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 183–194

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.11
Детаљније
12.
Очување и заштита животне средине у Републици Србији кроз праксу компаније „Hisense”
Ђорђе Павловић, Бранко Гледовић
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 195–205

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.12
Детаљније
13.
Дигитализација културног наслеђа у Европској унији
Александра Мирић, Филип Мирић
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 207–215

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.13
Детаљније
14.
Програм политике дигиталне деценије Европске уније
Сања Јелисавац Трошић
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 217–228

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.14
Детаљније
15.
Услуге на захтев и европска аудиовизуелна дела у европском медијском окружењу
Саша СимовиЋ, Јелена Коло Јовановић
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 229–249

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.15
Детаљније
16.
Европска унија и заштита деце и омладине избегле из Украјине
Јелица Горданић
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 251–267

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.16
Детаљније
17.
Међународна арбитража у праву Европске уније
Ратомир Антоновић
Европско законодавство, 2023. - Књ. 22, Бр. 81-82, стр. 269–282

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.81_82.17
Детаљније