/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 22 (2023), Бр. 83

Књ. 22 (2023), Бр. 81-82

Књ. 21 (2022), Бр. 80

Књ. 21 (2022), Бр. 79

Књ. 21 (2022), Бр. 77-78

Књ. 20 (2021), Бр. 76

Књ. 20 (2021), Бр. 75

Књ. 19 (2020), Бр. 73-74

Evropsko zakonodavstvo, Књ. 20 (2021), Бр. 75


1.
Primena pravnog okvira Evropske unije za proveru stranih direktnih investicija u vreme pandemije Covid-19
Duško Dimitrijević
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Књ. 20, Бр. 75, стр. 5–19

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.1
Детаљније
2.
Usklađivanje zakonodavnog sistema Republike Srbije sa pravom Evropske unije u oblasti civilnog vazduhoplovstva
Irena Arsić Bogdanović
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Књ. 20, Бр. 75, стр. 21–42

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.2
Детаљније
3.
Pravno regulisanje platformi za razmenu video sadržaja u revidiranoj Direktivi o audiovizuelnim medijskim uslugama
Saša Simović
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Књ. 20, Бр. 75, стр. 43–52

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.3
Детаљније
4.
Direktive u pravnom sistemu Evropske unije i njihov prenos (transpozicija) u unutrašnje pravne sisteme država članica
Dragoljub Todić, Ljubomir Tintor
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Књ. 20, Бр. 75, стр. 53–71

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.4
Детаљније
5.
Sud pravde Evropske unije kao posljednja nada za sunovrat vladavine prava u Poljskoj — poseban osvrt na pravosudnu reformu
Jovana Tošić
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Књ. 20, Бр. 75, стр. 73–89

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.5
Детаљније
6.
Položaj zaposlenih sa porodičnim dužnostima u evropskom pravu
Mina Kuzminac
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Књ. 20, Бр. 75, стр. 91–106

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.6
Детаљније
7.
Sloboda kretanja ljudi za vrijeme „prvog talasa” pandemije izazvane virusom korona u državama članicama Evropske unije
Marija S. Milošević
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Књ. 20, Бр. 75, стр. 107–126

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.7
Детаљније
8.
(Re)pozicioniranje Evropske komisije na tržištu prirodnog gasa: od nosioca liberalizacije energetskog tržišta do „evropskog regulatora”?
Strahinja Obrenović
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Књ. 20, Бр. 75, стр. 127–144

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.8
Детаљније
9.
Uredba (EU) 910/2014 o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja za elektronske transakcije
Jasmina Vukotić
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Књ. 20, Бр. 75, стр. 145–156

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.9
Детаљније
10.
Pravni aspekti pandemije Covid-19 i uticaj na postupak pred Košarkaškim arbitražnim tribunalom (BAT)
Uroš Bajović
Evropsko zakonodavstvo, 2021. - Књ. 20, Бр. 75, стр. 157–172

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.10
Детаљније