/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 22 (2023), Бр. 83

Књ. 22 (2023), Бр. 81-82

Књ. 21 (2022), Бр. 80

Књ. 21 (2022), Бр. 79

Књ. 21 (2022), Бр. 77-78

Књ. 20 (2021), Бр. 76

Књ. 20 (2021), Бр. 75

Књ. 19 (2020), Бр. 73-74

Европско законодавство, Књ. 21 (2022), Бр. 79


1.
Обнављање европске безбедности и враћање дипломатије на светску сцену
Слободан Зечевић
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 13–21

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.1
Детаљније
2.
Преглед историјског развоја Европске кодификације грађанског права
Миона Рајић
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 23–44

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.2
Детаљније
3.
Интересне групе и лобирање у институцијама Европске уније
Слободан Нешковић
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 45–56

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.3
Детаљније
4.
Нова методологија преговора о приступању земаља Западног Балкана ЕУ — Кластер 4 и кредибилност даљег условљавања
Ивана Милићевић
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 57–76

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.4
Детаљније
5.
Извештаји Европске комисије (2020–2021) и европска перспектива Србије
Митко Арнаудов
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 77–93

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.5
Детаљније
6.
Правни оквир за одговорност пружалаца услуга посредовања на интернету у Европској унији
Јелена Ћеранић Перишић
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 95–108

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.6
Детаљније
7.
Јавне набавке у области одбране и право ЕУ
Ирис Бјелица Влајић
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 109–123

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.7
Детаљније
8.
Предлог Директиве о дужној пажњи за одрживо пословање
Јелица Горданић, Милена Митровић
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 125–140

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.8
Детаљније
9.
Казнена политика држава југоисточне Европе и хармонизација са Европском унијом
Ратомир Антоновић, Андрија Петковић
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 141–155

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.9
Детаљније
10.
Утицај страног капитала на економски развој и приближавање Европској унији
Славко Вукша, Сергеј Вукша
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 157–172

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.10
Детаљније
11.
Европска Зeлeнa агенда
Душко Димитријевић, Ненад Васић
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 173–194

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.11
Детаљније
12.
Деловање ЕУ након приступања Женевском акту Лисабонског споразума о именима порекла и географским ознакама
Сања Јелисавац Трошић
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 195–210

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.12
Детаљније
13.
Да ли Србија има Споразум о отвореном небу?
Ирена Арсић Богдановић
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 211–232

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.13
Детаљније
14.
Корпоративни безбедносни менаџмент и управљање кризама на Западном Балкану
Бирсена Нумановић Дуљевић, Јанко Тодоров, Митар Лутовац
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 233–253

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.14
Детаљније
15.
Улога паметне специјализације у политици регионалног развоја Србије
Валентина Иванић
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 255–274

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.15
Детаљније
16.
Примена флексигурности у Европској унији
Славен Савић
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 275–297

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.16
Детаљније
17.
Применa Повеље ЕУ о основним правима у кривичним стварима
Филип Мирић
Европско законодавство, 2022. - Књ. 21, Бр. 79, стр. 299–305

https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.17
Детаљније