/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 2 (2021) »

Књ. 1 (2019) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

50 година Међународног славистичког центра, Књ. 1 (2019)

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1

1.
Старац Рашко, певач Вука Караџића
Владан Недић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 15–20

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch1
Детаљније
2.
Вук и Дубровник
Мирослав Пантић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 21–45

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch2
Детаљније
3.
Вук Караџић и историјска песма
Алберт Бејтс Лорд
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 47–57

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch3
Детаљније
4.
О Вуковим погледима на српски средњи век
Станислав Хафнер
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 59–73

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch4
Детаљније
5.
О прихватању Вука Стефановића Караџића у другој половини XIX века у Немачкој
Херберт Појкерт
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 75–88

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch5
Детаљније
6.
Сарадња Вука Караџића и Јакоба Грима — једна традиција која обавезује
Манфред Јенихен
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 89–97

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch6
Детаљније
7.
Вук Караџић и пољска фолклористика II половине XIX и почетка XX века
Марјан Јакубјец
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 99–109

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch7
Детаљније
8.
Присуство Вукових дела у румунској филологији и фолклористици II половине XIX и почетка XX века
Дорин Гамулеску
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 111–124

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch8
Детаљније
9.
Дански преводи Вукових песама
Пер Јакобсен
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 125–128

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch9
Детаљније
10.
Вуково присуство у српској реалистичкој прози
Димитрије Вученов
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 129–136

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch10
Детаљније
11.
Српска народна, усмена проза и Eвропа
(опаске о периоду од краја 18. до почетка 20. века)

Нада Милошевић-Ђорђевић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 139–148

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch11
Детаљније
12.
Грађанске песме међу лирским песмама Вукове збирке
Радмила Пешић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 149–152

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch12
Детаљније
13.
Индоевропски метар и српскохрватски десетерац
Џон Мајлс Фоли
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 153–160

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch13
Детаљније
14.
Јакобсонов опис српскохрватског епског десетерца
Светозар Петровић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 161–169

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch14
Детаљније
15.
Обретеније главе кнеза Лазара Слепице из Гргуреваца
Лазар Чурчић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 171–188

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch15
Детаљније
16.
Обред — особени вид народне драме у Срба, обред — припрема рецепције комада с певањем у Срба
Ненад Љубинковић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 189–194

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch16
Детаљније
17.
Форма дијалога у фолклорном обредном тексту
(корелација микро- и макроструктура)

Оксана Микитенко
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 195–203

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch17
Детаљније
18.
Народна књижевност и репертоар сталних српских народних позоришта до 1870.
Божидар Ковачек
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 205–211

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch18
Детаљније
19.
Круг приповедака о прогоњеној девојци
Снежана Самарџија
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 213–223

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch19
Детаљније
20.
Певач и културни идентитет
Бошко Сувајџић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 225–241

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch20
Детаљније
21.
Запади и истоци Растка Немањића — по Доментијану —
Радмила Маринковић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 245–253

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch21
Детаљније
22.
Суштина просвећености у култури средњовековне Србије
Димитрије Богдановић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 255–261

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch22
Детаљније
23.
Цамблаков опис дечанског храма у светлости византијске естетике
Ђорђе Трифуновић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 263–269

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch23
Детаљније
24.
Какав је био псалтир српских средњовековних књижевника?
Кетрин Мекроберт
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 271–279

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch24
Детаљније
25.
Неки примјери књижевних веза у хрватским глагољским и српским ћирилским рукописима 13. и 14. стољећа
Аница Назор
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 281–291

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch25
Детаљније
26.
Константин Михаиловић из Островице, средњевековни ратник, сеобар и књижевник
Ђорђе Живановић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 293–301

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch26
Детаљније
27.
Савински рукопис „Житија кнеза Лазара”
Јелка Ређеп
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 303–318

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch27
Детаљније
28.
Манастир Хиландар као расадник културе међу православним словенским народима
Дамњан Петровић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 319–329

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch28
Детаљније
29.
Библијске паралеле у функцији грађења јунака у Доментијановом „Животу Светог Саве”
Љиљана Јухас Георгиевска
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 331–341

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch29
Детаљније
30.
О превођењу Јакоба Грима на српскохрватски
пред његову двестагодишњицу

Миљан Мојашевић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 345–352

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch30
Детаљније
31.
Почеци српске књижевне периодике — Доситејев цветник Басне (Лајпциг, 1788) у часописном и жанровском контексту
Миодраг Матицки
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 353–361

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch31
Детаљније
32.
Доситејева концепција превођења и српска књижевност
Миодраг Сибиновић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 363–370

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch32
Детаљније
33.
Неколико примедби о односу између лексичке површинске структуре и парадигматско-семантичке дубинске структуре у песми „Гробље” Ј. Ст. Поповића
Волфганг Штајнингер
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 371–377

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch33
Детаљније
34.
Грчки елементи у Његошевом епском и песничком речнику
Мирон Флашар
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 379–400

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch34
Детаљније
35.
Његошеви кругови идентитета
Зђислав Дараш
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 401–411

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch35
Детаљније
36.
Музичко-сликарски елементи у уметности Ђуре Јакшића
Радослав Јосимовић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 413–422

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch36
Детаљније
37.
Лаза Костић — косовска гама
Хатиџа Крњевић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 423–432

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch37
Детаљније
38.
Врсте хумора у Лазаревићевим приповеткама
Милица Јакубјец Семковова
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 433–442

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch38
Детаљније
39.
Андрићев духовни лик
поводом деведесетогодишњице рођења

Предраг Палавестра
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 443–450

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch39
Детаљније
40.
Проблеми жанровске одређености Андрићевих приповедака
Јан Вјежбицки
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 451–457

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch40
Детаљније
41.
Слика Црњанског о Немцима у путопису Ирис Берлина и у његовим политичким коментарима
Габријела Шуберт
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 459–473

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch41
Детаљније
42.
Сенке читања у Дневнику о Чарнојевићу Милоша Црњанског
Алла Л. Татаренко
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 475–485

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch42
Детаљније
43.
Дубровачке ренесансне трагедије и стварност
Злата Бојовић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 489–497

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch43
Детаљније
44.
Гундулићеве Сузе сина разметнога у светлу енглеских песника метафизичара
Силија Хоксверт
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 499–514

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch44
Детаљније
45.
Када почиње нова српска књижевност?
Јован Деретић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 515–520

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch45
Детаљније
46.
Народна фантастика у ткиву српске уметничке приповетке друге половине XIX века
Драгиша Живковић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 521–526

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch46
Детаљније
47.
Један заборављен мајстор српске прозе из периода раног реализма
Иво Тартаља
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 527–538

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch47
Детаљније
48.
Ауторски глас у Српским народним приповијеткама Вука Караџића
Душан Иванић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 539–552

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch48
Детаљније
49.
Новија српска приповетка
Том Екман
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 553–561

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch49
Детаљније
50.
Тема Вечитог младожење у српској књижевности
Милорад Павић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 563–578

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch50
Детаљније
51.
Пародијски облици епске нарације у приповеткама Петра Кочића
Светозар Кољевић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 579–588

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch51
Детаљније
52.
Моменти изворног казивања приповедача у Петријином венцу Д. Михаиловића
Ангела Рихтер
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 589–594

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch52
Детаљније
53.
Тематизација Великог рата код Момчила Настасијевића
Роберт Ходел
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 595–610

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch53
Детаљније
54.
Десанка Максимовић и модерне појаве у српској поезији
Слободан Ж. Марковић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 611–619

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch54
Детаљније
55.
Иван В. Лалић као пјесник културе и дијалога
Јован Делић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 621–634

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch55
Детаљније
56.
Компаративна истраживања српске књижевности
од присподобљавања до откривања интертекстуалног дијалога

Зоран Константиновић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 637–645

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch56
Детаљније
57.
Стилистичке разлике између усмене и писане књижевности: савремени методолошки приступи
Џон С. Милетић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 647–659

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch57
Детаљније
58.
Јужнословенска балада и руска култура
Борис Николајевич Путилов
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 661–690

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch58
Детаљније
59.
Србија у публицистици Достојевског
Милосав Бабовић
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 691–703

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch59
Детаљније
60.
Волтерово интересовање за југословенске земље
Мишел Обен
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 705–709

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch60
Детаљније
61.
Југославистика у Енглеској
Моника Партриџ
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 711–716

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch61
Детаљније
62.
Мотиви и формални елементи српскохрватског народног песништва у мађарској уметничкој поезији XIX столећа
Иштван Пот
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 717–724

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch62
Детаљније
63.
Контакти новије македонске књижевности са савременим југословенским књижевним токовима
Милан Ђурчинов
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 725–731

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch63
Детаљније
64.
Место и функција приповетке у наративној култури нове српске и бугарске књижевности
Бојан Ничев
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 733–740

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch64
Детаљније
65.
О Антологији новије српске лирике Богдана Поповића и њеним одјецима у Словенији
Владимир Б. Осолник
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 741–752

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch65
Детаљније
66.
Рецепција српске драме у Чешкој и Словачкој (1918–1941)
Иван Доровски
50 година Међународног славистичког центра, 2019. - Књ. 1, стр. 753–759

https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1.ch66
Детаљније