/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 2 (2021) »

Књ. 1 (2019) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

50 година Међународног славистичког центра. Књ. 1, Велике теме српске књижевности : Научни састанaк слависта у Вукове дане (1971-2019)


ISBN: 978-86-6153-612-0
https://doi.org/10.18485/msc50.2019.1

Уредништво:

Извези цитате: