/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 2 (2021) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 1 (2019) »

50 година Међународног славистичког центра, Књ. 2 (2021)

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2

1.
Вук Караџић и књижевни језик код Срба
Павле Ивић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 15–25

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch1
Детаљније
2.
Вук је, и без синтаксе, био велики синтаксичар
Михаило Стевановић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 27–40

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch2
Детаљније
3.
Матица српска према Вуку и његовој књижевно-језичкој реформи
Живан Милисавац
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 41–48

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch3
Детаљније
4.
Развој књижевног језика у Црној Гори и Вукова језичка реформа
Бранислав Остојић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 49–59

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch4
Детаљније
5.
Како је Вуков Српски рјечник одјекнуо у словеначкој лексикографији
Јанко Јуранчич
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 61–71

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch5
Детаљније
6.
Актуелност Вукових раних погледа на фонетско-фонолошки састав српског књижевног језика (1814–1818)
Александар Милановић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 73–85

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch6
Детаљније
7.
Језичка личност аутора прве српске Писменице (1814)
Галина Тjaпко
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 87–102

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch7
Детаљније
8.
Дефиниције у Вуковом „Српском рјечнику” из 1852. године
Милорад Дешић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 103–108

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch8
Детаљније
9.
Од Вука до Вука
Пол-Луј Тома
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 109–119

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch9
Детаљније
10.
Најстарији псалтир српске редакције
(синајски словенски рукопис бр. 8)

Моше Алтбауер
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 123–133

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch10
Детаљније
11.
Очување ћирило-методијевске традиције
Роланд Марти
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 135–149

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch11
Детаљније
12.
О ћирило-методијевској кодификацији солунског дијалекта
(систем показних и односних заменица)

Зузана Тополињска
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 151–158

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch12
Детаљније
13.
Свето писмо као мотив и библијска места у „Сказанију о писменех” Константина Филозофа
Гордана Јовановић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 159–168

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch13
Детаљније
14.
Посланице Јелене Балшић
Милица Грковић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 169–175

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch14
Детаљније
15.
Етничке прилике у Метохији у вековима пре Велике сеобе у светлости ономастичких сведочанстава
Митар Пешикан
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 177–192

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch15
Детаљније
16.
Конкуренција и коегзистенција норми у књижевном језику XVIII века код Срба
Никита Толстој
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 193–201

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch16
Детаљније
17.
О феномену тзв. Pax Slavia Orthodoxa у контексту историје словенских стандардних језика
Ана Кречмер
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 203–213

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch17
Детаљније
18.
Прилог познавању односа између српскога и славеносрпскога језика у другој половини XVIII и у првим деценијама XIX века
Александар Младеновић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 215–221

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch18
Детаљније
19.
Језик Емануила Јанковића
Питер Херити
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 223–232

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch19
Детаљније
20.
Страна имена и топоними у неким српским текстовима XIX века: кратак осврт на Давидовићеве „Новине српске” (1814)
Александар Албијанић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 233–242

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch20
Детаљније
21.
Стварање лексичке норме током прве половине XIX века
Јован Кашић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 245–253

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch21
Детаљније
22.
Партиципи у функцији термина у књижевном језику Јована Ст. Поповића
Љиљана Суботић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 255–261

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch22
Детаљније
23.
Неке особине језика народних умотворина у делима војвођанских писаца друге половине XIX века
Јован Јерковић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 263–275

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch23
Детаљније
24.
Допринос Ђуре Даничића словенско-румунској филологији
Георге Михаила
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 277–287

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch24
Детаљније
25.
Развитак дијалектологије на српскохрватском језичком подручју у XIX веку
Асим Пецо
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 289–298

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch25
Детаљније
26.
О још једном незапаженом екавско-јекавском босанском говору
Слободан Реметић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 299–306

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch26
Детаљније
27.
Финалне секвенце од два различита вокала у црногорским новоштокавским говорима
Миодраг Јовановић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 307–322

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch27
Детаљније
28.
Бохуслав Хавранек о књижевним језицима југословенских народа
Алојз Једличка
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 323–332

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch28
Детаљније
29.
Стање проучавања јужнословенских језика и лингвистике у САД
Кенет Нејлор
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 333–346

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch29
Детаљније
30.
Југославистика у радовима пољских лингвиста
Казимир Фелешко
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 347–360

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch30
Детаљније
31.
Српски, хрватски, српско-хрватски језик у италијанским енциклопедијама и периодици
Љиљана Бањанин
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 361–382

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch31
Детаљније
32.
Синтагматски и парадигматски карактер граматичких морфема
(њихова улога при успостављању синтактичких односа)

Јосип Силић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 385–390

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch32
Детаљније
33.
Неутрализација граматичке категорије броја код именица
Димка Савова
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 391–402

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch33
Детаљније
34.
О семантици категорије броја у оквиру глаголске системе српскохрватског језика
Хилмар Валтер
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 403–412

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch34
Детаљније
35.
Улога граматичког рода у преузимању страних речи у доба раног реализма
Иштван Њомаркаји
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 413–424

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch35
Детаљније
36.
Род, број и антонимија у српскохрватском језику
Светлана Ресел, Герхард Ресел
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 425–435

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch36
Детаљније
37.
Еволуција творбе речи у српском језику и њено проучавање
Аделаида Смољска
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 437–445

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch37
Детаљније
38.
Варијације у тумачењу изведених речи у једнојезичким речницима српског језика
Божо Ћорић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 447–455

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch38
Детаљније
39.
О дистинктивним обележјима суфикса у српскохрватском и другим јужнословенским језицима
Герхард Невекловски
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 457–462

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch39
Детаљније
40.
Како се рађају суфикси: граматикализација у српском жаргону
Ранко Бугарски
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 463–469

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch40
Детаљније
41.
Наше терминологије и култура књижевног језика
Владимир Анић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 471–475

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch41
Детаљније
42.
Један тип руских суфиксоидалних сложеница у терминолошкој функцији и њихово транспоновање на српскохрватски језик
Богдан Терзић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 477–484

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch42
Детаљније
43.
Конкуренција језичких средстава и динамика језичког развоја
Радмило Маројевић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 485–493

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch43
Детаљније
44.
Интегрални модел међуодноса синтаксичког система, речника и текстова
Љубомир Поповић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 495–509

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch44
Детаљније
45.
О једном реченичном моделу у роману „Сеобе” Милоша Црњанског
Живојин Станојчић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 511–519

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch45
Детаљније
46.
Интонационе карактеристике и граматички опис реченица обележених знаком узвика
Јелица Јокановић-Михајлов
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 521–528

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch46
Детаљније
47.
Неколико случајева синтаксичке синонимије на подручју допунских реченица
Вејлс Браун
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 529–539

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch47
Детаљније
48.
Актуелност Белићевог погледа на глаголске допуне
Владислава Ружић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 541–552

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch48
Детаљније
49.
Статус атрибутива међу одредбама у словенским језицима
Милош Ковачевић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 553–569

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch49
Детаљније
50.
О лексичкој синонимији
Даринка Гортан-Премк
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 573–580

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch50
Детаљније
51.
Ознаке за „сличност” и „једнакост” у словенским језицима и појмови (представе) на којима се оне заснивају (у компаративном расветљењу)
Арне Галис
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 581–585

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch51
Детаљније
52.
Категорија очекиваности у неким граматичким и лексичким јединицама
Стана Ристић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 587–595

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch52
Детаљније
53.
Љубав — реч, концепт, митологема
(на материјалу романа „Сеобе” Милоша Црњанског и његовог руског превода)

Милана Радић-Дугоњић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 597–608

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch53
Детаљније
54.
Фразеологија — огледало српског народног књижевног језика
Драгана Мршевић-Радовић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 609–619

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch54
Детаљније
55.
Синтагматска организација лексема (колокација) као дистинктивно обележје код блискосродних језика — бугарског и српског
Ценка Иванова
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 621–633

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch55
Детаљније
56.
Генеза и еволуција функционалних стилова у српском језику
Радоје Симић, Јелена Јовановић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 635–651

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch56
Детаљније
57.
Функционално раслојавање српског језика и нормирање граматичких иновација у контрастивној перспективи
Лили Лашкова
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 653–660

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch57
Детаљније
58.
Стилистичке информације у речницима српског и руског језика
Богољуб Станковић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 661–671

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch58
Детаљније
59.
Aктуелни покушаји нормирања говорне врсте језика у српском и у другим словенским језицима
Владислав Лубаш
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 673–684

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch59
Детаљније
60.
Светско путовање идеја Романа Јакобсона
Милка Ивић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 687–692

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch60
Детаљније
61.
Хронотоп текста као функционално-семантичка категорија српскохрватског језика
(проблеми моделирања)

Предраг Пипер
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 693–701

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch61
Детаљније
62.
Номинализације у српскохрватском језику
Милорад Радовановић
50 година Међународног славистичког центра, 2021. - Књ. 2, стр. 703–715

https://doi.org/10.18485/msc50.2021.2.ch62
Детаљније