/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 8 (2019), »

• Metadatos del libro
• Contenido

Tm. 7 (2018), »

Tm. 6 (2017), »

Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, Tm. 8 (2019)

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8

1.
Лик Светог Саве у Даниловом Житију архиепископа Арсенија
Љиљана Јухас-Георгиевска
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Tm. 8, p. 5-21

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch1
Detallado
2.
Насељена места у Ресави у турско доба
Гордана Јовановић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Tm. 8, p. 23-30

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch2
Detallado
3.
За душу и потомство
(задужбине у српској усменој епици)
Снежана Самарџија
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Tm. 8, p. 31-56

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch3
Detallado
4.
Косовска легенда
Бошко Сувајџић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Tm. 8, p. 57-78

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch4
Detallado
5.
У трагању за почецима српског сонета
Зорица Несторовић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Tm. 8, p. 79-84

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch5
Detallado
6.
Позна лирика Јована Дучића
Предраг Петровић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Tm. 8, p. 85-95

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch6
Detallado
7.
Мoрфолошке карактеристике Куће на осами
Радивоје Микић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Tm. 8, p. 97-110

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch7
Detallado
8.
Српска књижевност друге половине 20. века и савремена књижевност
Михајло Пантић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Tm. 8, p. 111-120

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch8
Detallado
9.
Станислав Винавер о српској језичкој ситуацији с почетка 19. века
Александар Милановић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Tm. 8, p. 121-129

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch9
Detallado
10.
О два морфосинтаксичка облика поређења у реченици
Живојин Станојчић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Tm. 8, p. 131-136

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch10
Detallado
11.
Унутрашњи свет уметничког дела као песничка слика
Јелена Јовановић Симић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Tm. 8, p. 137-150

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch11
Detallado
12.
Вуков Рјечник из новог угла
(на примеру корпусне анализе именице мјесто)
Рајна Драгићевић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Tm. 8, p. 151-163

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch12
Detallado
13.
Статус Српског језика у образовном систему Србије
Вељко Брборић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Tm. 8, p. 165-176

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch13
Detallado
14.
О именовању човека као материје и предмета у српском језику
Драгана Вељковић Станковић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Tm. 8, p. 177-191

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch14
Detallado
15.
Брбљивац у српској фразеологији
Драгана Мршевић-Радовић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2019. - Tm. 8, p. 193-198

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch15
Detallado