/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 8 (2019), »

Tm. 7 (2018), »

Tm. 6 (2017), »

• Metadatos del libro
• Contenido

Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, Tm. 6 (2017)

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6

1.
Стефан Немања као градитељ цркава и манастира у виђењу српских писаца XIII века
Љиљана Јухас-Георгиевска
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2017. - Tm. 6, p. 5-22

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch1
Detallado
2.
Молитвени запис на свитку ктиторске фреске деспота Стефана Лазаревића
Гордана Јовановић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2017. - Tm. 6, p. 23-33

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch2
Detallado
3.
Феномен рејувенације језичких јединица – како се види у примерима прозног текста Милоша Црњанског
Живојин Станојчић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2017. - Tm. 6, p. 35-44

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch3
Detallado
4.
Почетак српског путописа (Још једном о Животу и прикљученијима Доситеја Обрадовића)
Михајло Пантић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2017. - Tm. 6, p. 45-50

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch4
Detallado
5.
Наслеђе српског симболизма: Владислав Петковић Дис и Бранко Миљковић
Предраг Петровић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2017. - Tm. 6, p. 51-61

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch5
Detallado
6.
Морфолошке карактеристике „Баште сљезове боје”
Радивоје Микић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2017. - Tm. 6, p. 63-80

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch6
Detallado
7.
Дијалошка отвореност књиге песама „Тражим помиловање” Десанке Максимовић
Славко Петаковић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2017. - Tm. 6, p. 81-88

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch7
Detallado
8.
Српски изговори и писма у XX веку кроз уставна и законска решења
Вељко Брборић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2017. - Tm. 6, p. 89-99

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch8
Detallado
9.
Англицизми у српском језику предвуковског периода
Александар Милановић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2017. - Tm. 6, p. 101-106

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch9
Detallado
10.
Како студенти читају Вуков „Рјечник”
Рајна Драгићевић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2017. - Tm. 6, p. 107-114

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch10
Detallado
11.
Нека запажања о рецептурно-гастрономском дискурсу
Јелена Јовановић Симић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2017. - Tm. 6, p. 115-130

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch11
Detallado
12.
О именовању човека као животиње и фигуративним значењима зоолексема у великим описним речницима српског језика
Драгана Вељковић Станковић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2017. - Tm. 6, p. 131-146

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch12
Detallado
13.
Обрати (зелен) бостан
Драгана Мршевић-Радовић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2017. - Tm. 6, p. 147-149

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch13
Detallado
14.
Срби сви и свуда
Бошко Сувајџић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2017. - Tm. 6, p. 151-159

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2017.6.ch14
Detallado