/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 8 (2019), »

Tm. 7 (2018), »

• Metadatos del libro
• Contenido

Tm. 6 (2017), »

Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, Tm. 7 (2018)

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7

1.
„Београдска лингвистичка школа” А. Белића и књижевни језик нашег времена
Живојин Станојчић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 5-14

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch1
Detallado
2.
Oпис Београда у „Житију деспота Стефана Лазаревића” од Константина Филозофа
Гордана Јовановић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 15-20

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch2
Detallado
3.
Житијна књижевност у првој половини XIV века
Љиљана Јухас-Георгиевска
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 21-33

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch3
Detallado
4.
Под заштитом Бога и Светог Јована
(духовни сродници у српској традицији и усменом стваралаштву)
Снежана Самарџија
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 35-53

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch4
Detallado
5.
Вук и Његош
Бошко Сувајџић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 55-70

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch5
Detallado
6.
Милош Црњански, драмски писац
Зорица Несторовић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 71-86

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch6
Detallado
7.
Метафизичко залеђе у збирци Десанке Максимовић „Тражим помиловање”
Славко Петаковић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 87-93

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch7
Detallado
8.
Авангардна поезија Милоша Црњанског
Предраг Петровић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 95-106

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch8
Detallado
9.
Облик и значење у роману „Кад су цветале тикве” Драгослава Михаиловића
Радивоје Микић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 107-122

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch9
Detallado
10.
Романи Слободана Селенића у српском књижевноисторијском контексту
Михајло Пантић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 123-129

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch10
Detallado
11.
Славеносрпски текст
Александар Милановић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 131-139

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch11
Detallado
12.
Почеци штампане српске ћириличне лексикографије: Орфелинов речник из 1766. године (Латинскïй букварь содержащïй начало ученiя и единъ краткïй словникъ Латинскаго языка съ преводомъ Славено-Сербскимъ ради Сербскихъ дѣтей и всѣхъ, которые Латинскому языку учится желаютъ, изданъ 1766)
Рајна Драгићевић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 141-150

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch12
Detallado
13.
Како мислимо „главу”
Драгана Мршевић-Радовић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 151-158

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch13
Detallado
14.
Концептуализација бола у српском језику
Драгана Вељковић Станковић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 159-171

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch14
Detallado
15.
O Глишићевој хуморесци „Модерна стилистика”
Јелена Јовановић Симић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 173-189

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch15
Detallado
16.
О растављању речи на крају реда
Вељко Брборић
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе, 2018. - Tm. 7, p. 191-200

https://doi.org/10.18485/msc_pred.2018.7.ch16
Detallado