/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 6/1 (2018), »

Tm. 5/2 (2017), »

Tm. 5/1 (2017), »

Tm. 4/2 (2016), »

• Metadatos del libro
• Contenido

Tm. 4/1 (2016), »

CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, Tm. 4/2 (2016)

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2

1.
Језик књижевности између српске филологије и стилистике
Милош М. Ковачевић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 11-36

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch1
Detallado
2.
Руска књижевност у настави код Срба
Љиљана Бајић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 37-47

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch2
Detallado
3.
Компаративна књижевност и дигитална хуманистика на примеру база података „Књиженство” и „Women Writers in History”
Биљана Дојчиновић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 49-60

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch3
Detallado
4.
Симболички језик бајки
Стана Смиљковић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 61-66

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch4
Detallado
5.
Očuvanje arapskog književnog jezika na prostoru „Arapske domovine” ili... Kome je namenjen „al-Džazirin” program za učenje arapskog jezika?
Ada Šoštarić
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 67-85

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch5
Detallado
6.
Use of Diminutives in the Bulgarian Youth Literature, - the Novel of Elin Pelin “Yan Bibiyan”
Bisserka Veleva, Valentin Petroussenko
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 87-98

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch6
Detallado
7.
Језик басне и култура младих
Буба Стојановић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 99-112

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch7
Detallado
8.
Recepcija engleskog romana za decu u prevodu na srpski jezik i percepcija jezika
Danijela Mišić
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 113-119

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch8
Detallado
9.
Tradicionalni i moderni pristupi književnom tekstu u savremenoj nastavi
Gordana Janjušević Leković
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 121-137

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch9
Detallado
10.
Друго име за крај
Кристијан Векоњ
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 139-144

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch10
Detallado
11.
Феноменолошки приступ приповетки Лазе Лазаревића „Први пут с оцем на јутрење”
Марија Шљукић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 145-158

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch11
Detallado
12.
„Philologia crucis”: Хаманово поимање целокупног човека и одбрана хришћанске вере у „Филолошким идејама и сумњама”
Ведран Цвијановић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 159-176

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch12
Detallado
13.
Потреба за припадањем и додиром руке насупрот усамљености у романима Харукија Муракамија
Милица Обреновић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 177-188

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch13
Detallado
14.
Културни песимизам у роману „Планине мора и дивови” Алфреда Деблина
Бранка Б. Ђурђевић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 189-204

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch14
Detallado
15.
Sintaksički aspekti kanoničkih i nekanoničkih složenica u engleskom i francuskom diskursu elektrotehnike
Miloš D. Đurić
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 205-226

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch15
Detallado
16.
Семантички и синтаксички идентитет условних клауза у модерном грчком, руском и српском језику
Панајотис Асимопулос
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 227-245

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch16
Detallado
17.
Кључне речи уметничког текста као предмет психолингвистичког истраживања
Марjана Розенфељд, Софиjа Заболотнаjа
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 247-253

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch17
Detallado
18.
Antroponimski glifovi u kodeksu Xolotl
Margita Petrović
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 255-267

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch18
Detallado
19.
Metafore besa u srpskom jeziku
Milena Matić
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 269-285

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch19
Detallado
20.
Стручна терминологија у настави
Александар Петровић, Филип Петровић
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History, 2016. - Tm. 4/2, p. 287-297

https://doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch20
Detallado