doi.fil.bg.ac.rs


Oko za oko : kontrastivna frazeološka analiza sa odrednicom „szem/oko” u mađarskom i srpskom jeziku


Edita AndrićПримењена лингвистика Vol. 17 (2016)
Article 8 (p. 87-105)
https://doi.org/10.18485/primling.2016.17.8

Read full text

Citation export: