/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Volumes:

Vol. 1 (2018), »

Vol. 2 (2018), »

• Book metadata
• Contents

Теоријско-методолошки проблеми изучавања и наставе словенских књижевности у интеркултуралном контекстуЉиљана Д. БајићСрпска славистика : колективна монографија. Том 2, Књижевност, култура, фолклор. Питања славистике, Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, Vol. 2 (2018)

Article 4 (p. 43-55)

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch4

Read full textCitation export: