/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Volumes:

Vol. 1 (2018), »

Vol. 2 (2018), »

• Book metadata
• Contents

Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, Vol. 2 (2018)

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2

1.
Српска народна књижевност у светлости Вуковог „Српског рјечника” (1818)
Нада М. Милошевић-Ђорђевић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 7-14

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch1
Detailed
2.
Издајник у словенским књижевностима
Дејан В. Ајдачић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 17-28

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch2
Detailed
3.
„Житије и исповест Асенете” у српскословенској рукописној традицији
Маја М. Анђелковић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 29-41

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch3
Detailed
4.
Теоријско-методолошки проблеми изучавања и наставе словенских књижевности у интеркултуралном контексту
Љиљана Д. Бајић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 43-55

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch4
Detailed
5.
Иво Андрић и средњи век
Злата Д. Бојовић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 57-65

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch5
Detailed
6.
Атонски узори Теодосијевих житија
Зорица С. Витић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 67-75

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch6
Detailed
7.
„Књижество славенско” у српским библиографијама 19. века
Александра Б. Вранеш
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 77-88

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch7
Detailed
8.
Михаил Булгаков и изазов словенског витештва
Бранко М. Вранеш
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 89-102

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch8
Detailed
9.
Релевантност родног искуства у савременој српској прози
Владислава С. Гордић Петковић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 103-111

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch9
Detailed
10.
Андрићева „Травничка хроника” – сусрет или судар туђих људи и свјетова
Јован M. Делић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 113-123

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch10
Detailed
11.
„Slav” у делу Џејмса Џојса
Мина М. Ђурић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 125-137

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch11
Detailed
12.
Функција књижевног дјела у препородном добу српске културе
Душан М. Иванић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 139-146

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch12
Detailed
13.
Темељна методолошка питања наставе српског језика у дијаспори
Марина С. Јањић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 147-159

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch13
Detailed
14.
Проскинитарион и српска путописна проза посвећена Светој земљи
Томислав Ж. Јовановић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 161-171

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch14
Detailed
15.
Разноликости летења, падања, и успињања на небо
о тематизовању авијације у српској међуратној књижевности у контексту италијанске и руске авангарде
Бојан М. Јовић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 173-184

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch15
Detailed
16.
Српска житијна књижевност XIII века
модели и оригинална решења
Љиљана М. Јухас-Георгиевска
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 185-196

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch16
Detailed
17.
Двојници Старца Милије у светлу традиционалних представа о двојнику код Словена
Марија Н. Клеут, Драгољуб Ж. Перић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 197-207

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch17
Detailed
18.
Нови период рецепције чешке књижевности у српској средини
Александра Љ. Корда-Петровић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 209-222

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch18
Detailed
19.
Александар Белић и чешка славистика
Јаромир Л. Линда
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 223-236

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch19
Detailed
20.
Лингвистика и поетика „тамних мјеста” као текстолошки метод
на материјалу „Слова о полку Игореве” и „Горског вијенца”
Радмило Н. Маројевић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 237-251

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch20
Detailed
21.
Концепт књижевности Источно-средње Eвропе и славистика
Ненад В. Николић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 253-262

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch21
Detailed
22.
Београд као културни центар руске емиграције и односи српске и руске емигрантске књижевности прве половине 20. века
Александар Н. Петров
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 263-273

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch22
Detailed
23.
Милош Црњански и руска књижевност
Предраг Ж. Петровић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 275-285

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch23
Detailed
24.
Народне умотворине Срба са Косова и Метохије од Ивана Степановича Јастребова до последњих записа
Валентина Д. Питулић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 287-300

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch24
Detailed
25.
Нов живот „Велесове књиге”: преображај мистификације у свету књигу
Немања Ј. Радуловић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 301-308

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch25
Detailed
26.
„Библија” – духовна вертикала у развоју српског есеја
Оливера В. Радуловић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 309-319

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch26
Detailed
27.
Світогляд русинів Південної Угорщини крізь призму апокрифів з їх рукописних збірників з ХVІІІ та ХІХ стст
Јанко Ђ. Рамач
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 321-332

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch27
Detailed
28.
Словенски свет у српском усменом стваралаштву
Снежана Д. Самарџија
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 333-347

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch28
Detailed
29.
Просветитељство/просветитељства у словенским књижевностима
Мирјана Д. Стефановић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 349-358

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch29
Detailed
30.
Словенска самосвест модерне српске поезије
Драган Л. Хамовић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 359-372

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch30
Detailed
31.
Lupus in etymologia
Вуково дело на страницама „Приручног етимолошког речника српског језика”
Марта Ж. Бјелетић, Јасна Б. Влајић-Поповић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 375-387

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch31
Detailed
32.
Вуков „Српски рјечник” као литерарна тема
Бранко Р. Златковић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 389-401

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch32
Detailed
33.
Обредна лексика и обреди у „Рјечнику” (1818) Вука Стефановића Караџића
Зоја С. Карановић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 403-414

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch33
Detailed
34.
Вукове приче о речима
Миодраг С. Матицки
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 415-432

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch34
Detailed
35.
Вукова улога у стварању риболовне терминологије у „Српском рјечнику” (1818)
Александар М. Милановић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 433-445

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch35
Detailed
36.
Вуков „Српски рјечник” у наставном контексту
Зона В. Мркаљ
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 447-458

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch36
Detailed
37.
Вук Караџић у британској филолошкој визури
на примеру Џ. Бауринга и Д. Вилсона
Првослав Т. Радић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 459-468

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch37
Detailed
38.
„Српски рјечник” (1818) као методичка тема
Наташа Б. Станковић Шошо
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 469-476

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch38
Detailed
39.
„Српски рјечник” (1818) у Вуковој „Преписци”
Бошко Ј. Сувајџић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 2, p. 477-489

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch39
Detailed