/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Volumes:

Vol. 1 (2018), »

• Book metadata
• Contents

Vol. 2 (2018), »

Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, Vol. 1 (2018)

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1

1.
О српској лингвистичкој славистици друге половине ХХ века
Предраг Ј. Пипер
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 7-36

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch1
Detailed
2.
Утицај лексичке селекције на значењску структуру конструкције
Миливој Б. Алановић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 37-48

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch2
Detailed
3.
Лексичка спојивост у књижевном језику Срба прве половине 19. века
Исидора Г. Бјелаковић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 49-60

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch3
Detailed
4.
Интерпункцијска терминологија код Срба од Вука до данас
Вељко Ж. Брборић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 61-73

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch4
Detailed
5.
О (само)поимању и именовању човека као неживог ентитета у српском књижевном језику – на примерима адјективне реификације
Драгана Д. Вељковић Станковић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 75-88

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch5
Detailed
6.
Развој клаузалнe допуне когнитивних предиката у српском језику
Јасмина М. Грковић-Мејџор
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 89-105

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch6
Detailed
7.
Структура и функција временских облика у народној причи
Јелена Ј. Јовановић Симић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 107-116

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch7
Detailed
8.
О партиципу у српскословенском спису „О осам врста речи”
Гордана М. Јовановић, Мирослав М. Вукелић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 117-123

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch8
Detailed
9.
О систему заменичких прилога за место у српском језику: прилог „тамо”
Душка Б. Кликовац
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 125-140

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch9
Detailed
10.
Глагол „бити” као модални глагол у саставу сложеног глаголског предиката
Милош М. Ковачевић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 141-157

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch10
Detailed
11.
Усвајање творбених модела у српском језику код одраслих страних говорника и деце матерњих говорника
на примеру nomina agentis
Весна Р. Крајишник, Весна Ј. Ломпар
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 159-172

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch11
Detailed
12.
Активни партиципи у средњем стилу српске средњовековне писмености: могућ правац развоја српског књижевног језика
Марина Ф. Курешевић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 173-188

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch12
Detailed
13.
Транскрипција и адаптација имена из јапанског у српски и руски језик
Љиљана Р. Марковић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 189-211

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch13
Detailed
14.
Ареална граматикализација предлога „од” у српским народним говорима
на примерима из призренско-тимочких и косовско-ресавских говора
Софија Р. Милорадовић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 213-228

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch14
Detailed
15.
Корелативне конструкције у савременом српском језику
Јасмина Д. Московљевић Поповић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 229-244

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch15
Detailed
16.
Етимолошки речници српског језика – од концепције ка методологији
Снежана М. Петровић, Марија Д. Вучковић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 245-258

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch16
Detailed
17.
Појам „функције” у лингвистици текста/дискурса у јужнословенској лингвистици
Весна Г. Половина
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 259-267

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch17
Detailed
18.
Слагање негација у српскословенском језику са аспекта функционалног раслојавања
Владимир Р. Поломац
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 269-283

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch18
Detailed
19.
О пассиве плюсквамперфекта в сербском и других славянских языках
Људмила В. Поповић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 285-301

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch19
Detailed
20.
Српска лична имена и феминистички погледи на језик
Јованка Ј. Радић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 303-315

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch20
Detailed
21.
Где у језику налазимо доказе његовој фазичности?
проучавање језика у светлу фази логике
Милорад М. Радовановић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 317-325

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch21
Detailed
22.
Српски дијалекатски комплекс у светлу миграционих струјања
лингвистички и социолингвистички аспект
Слободан Н. Реметић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 327-344

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch22
Detailed
23.
Развојне тенденције етнолингвистике у савременој српској лингвистици
Стана С. Ристић, Ивана В. Лазић Коњик
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 345-356

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch23
Detailed
24.
Однос између народне и књижевне лексике у Типику Архиепископа Никодима
Виктор Д. Савић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 357-372

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch24
Detailed
25.
Једнина општих (заједничких) именица са значењем мноштва у српском језику
Радоје Д. Симић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 373-380

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch25
Detailed
26.
У потрази за новом парадигмом језичке политике и планирања мањинских словенских језика
Далибор А. Соколовић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 381-396

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch26
Detailed
27.
Парадигматика и синтагматика несамосталних графема и два типа ортографских система у европским писменостима
Вања С. Станишић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 397-406

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch27
Detailed
28.
Безличне партиципске реченице у српском језику
Срето З. Танасић
Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, 2018. - Vol. 1, p. 407-423

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch28
Detailed