/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Volumes:

Vol. 1 (2018), »

Vol. 2 (2018), »

• Book metadata
• Contents

Обредна лексика и обреди у „Рјечнику” (1818) Вука Стефановића КараџићаЗоја С. КарановићСрпска славистика : колективна монографија. Том 2, Књижевност, култура, фолклор. Питања славистике, Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, Vol. 2 (2018)

Article 33 (p. 403-414)

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch33

Read full textCitation export: