/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Volumes:

Volume 1 (2018) »

Volume 2 (2018) »

• Book metadata
• Contents

Српска житијна књижевност XIII века
модели и оригинална решењаЉиљана М. Јухас-ГеоргиевскаСрпска славистика : колективна монографија. Том 2, Књижевност, култура, фолклор. Питања славистике, Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, Vol. 2 (2018)

Article 16 (p. 185-196)

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch16

Read full textCitation export: