/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Volumes:

Volume 1 (2018) »

• Book metadata
• Contents

Volume 2 (2018) »


Глагол „бити” као модални глагол у саставу сложеног глаголског предикатаМилош М. КовачевићСрпска славистика : колективна монографија. Том 1, Језик, Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, Vol. 1 (2018)

Article 10 (p. 141-157)

https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.1.ch10

Read full textCitation export: