/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 2 (2017) No. 1

Volume 2 (2017) No. 2

Volume 3 (2018) No. 1

Volume 3 (2018) No. 2

Volume 4 (2019) No. 1

Volume 4 (2019) No. 2


„Вилинске песме”: анализа једног митолошког мотива на основу новијих теренских истраживањаАна А. ПлотниковаФолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, Vol. 4 (2019) No. 1

Article 6 (p. 181-192)

https://doi.org/10.18485/folk.2019.4.1.6

Read full textCitation export: