/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 17/1 (2018), »

Vol. 16/2 (2017), »

Vol. 16/1 (2017), »

Vol. 15/2 (2016), »

Vol. 15/1 (2016), »

• Book metadata
• Contents

Аспекти модернизације савремене српске књижевности - виртуелно између поетичког експеримента и хипертекста: изазови и ограничења књижевне семиологијеСања Голијанин ЕлезMELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, Vol. 15/1 (2016)

Article 18 (p. 213-252)

https://doi.org/10.18485/melissa.2016.15.1.ch18

Read full textCitation export: