/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 18/1 (2022) »

Vol. 17/1 (2018) »

Vol. 16/2 (2017) »

Vol. 16/1 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 15/2 (2016) »

Vol. 15/1 (2016) »

MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, Vol. 16/1 (2017)

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1

1.
Society, Communication and Development: For a New Semantic Resolution
Roberto Veraldi
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 13–23

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch1
Detailed
2.
Transculturality in the Context of Digital Humanities
Aleksandra Vranes, Ljiljana Markovic
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 25–35

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch2
Detailed
3.
Имагинарни светови ратника или бекство од стварности
Стана Смиљковић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 37–41

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch3
Detailed
4.
Рад југословенских студената у Француској на формирању и очувању културног, националног и државног идентитета
према „Гласнику југословенске омладине (1918-1919)”

Радмила Н. Тасић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 43–51

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch4
Detailed
5.
Divan Ahmeda Valija Jenipazarlija: kulturno i književno blago Novog Pazara
Avdija Salković, Fuad Baćićanin, Mersiha Kardović
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 53–61

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch5
Detailed
6.
Путеви речи у албанском језику
Ђорђе Божовић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 63–82

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch6
Detailed
7.
Библиографија као огледало транскултуралности
Драгана Грујић, Гордана Ђоковић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 83–91

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch7
Detailed
8.
Значај првих међународних скупова слависта за развој библиографије
Ана Голубовић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 93–102

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch8
Detailed
9.
Друштвене мреже у функцији развијања културе читања
Гордана Недељков
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 103–114

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch9
Detailed
10.
Трансформација музеја дигитализацијом
Милан Д. Ђурић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 115–124

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch10
Detailed
11.
Неки аспекти дискурса дигиталних музеја дигиталне уметности
Милош Д. Ђурић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 125–146

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch11
Detailed
12.
Набавка публикација у Универзитетској библиотеци у условима перманентне кризе
Вука Јеремић, Наташа Васиљевић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 147–157

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch12
Detailed
13.
Korišćenje društvenih mreža u bibliotekama Crne Gore
Dragana Marković
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 159–172

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch13
Detailed
14.
Транскултуралност и јавне библиотеке: студија случаја — пројекат „Дубровник и Котор - Градови и књиге”
Јасмина Бајо
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 173–188

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch14
Detailed
15.
Културна баштина Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”
Марија Булатовић, Вера Петровић, Маја Ђорђевић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 189–200

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch15
Detailed
16.
Културна баштина и библиотеке
Снежана Б. Ненезић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 201–214

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch16
Detailed
17.
Неусклађеност вредновања међународне и националне културне баштине
Миодраг Ћујић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 215–229

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch17
Detailed
18.
Навођење географских карата у списку литературе/референци
Зорица Прњат
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 231–240

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch18
Detailed
19.
Значај и улога завичајног фонда
Милица Кривокапић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 241–256

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch19
Detailed
20.
Историјски архив у Кикинди — чувар (транс)културног наслеђа
Наташа Иветић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 257–265

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch20
Detailed
21.
Медијско образовање у Француској
Марина Милошевић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2017. - Vol. 16/1, p. 267–279

https://doi.org/10.18485/melissa.2017.16.1.ch21
Detailed