/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 18/1 (2022) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 17/1 (2018) »

Vol. 16/2 (2017) »

Vol. 16/1 (2017) »

Vol. 15/2 (2016) »

Vol. 15/1 (2016) »

MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, Vol. 18/1 (2022)

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1

1.
Библиотеке и феминизам: места разлике
Биљана Дојчиновић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Vol. 18/1, p. 7–21

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch1
Detailed
2.
Women in Leadership: Libraries and Professional Library Education in Kansas
Andrew J. M. Smith
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Vol. 18/1, p. 22–37

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch2
Detailed
3.
Феминизам: појам, историјат, главне тенденције и формирање политичког субјекта
Татјана Брзуловић Станисављевић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Vol. 18/1, p. 38–59

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch3
Detailed
4.
Библиотекарство као женска професија
Наташа Симић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Vol. 18/1, p. 60–90

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch4
Detailed
5.
Допринос Еве Вероне југословенском библиотекарству и библиографији
Гордана Ђоковић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Vol. 18/1, p. 91–103

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch5
Detailed
6.
Марија Илић Агапова библиотекарка и борац за женска права
Оја Кринуловић, Марија Булатовић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Vol. 18/1, p. 104–112

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch6
Detailed
7.
Допринос жена развоју српске библиографије
Драгана Грујић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Vol. 18/1, p. 113–132

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch7
Detailed
8.
Мирис жене у библиотеци: феминистички часописи у српској периодици: 1918–1945
Миланка Бабић Вукадинов
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Vol. 18/1, p. 133–172

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch8
Detailed
9.
Значај првих женских колекција гитарских музикалија
Урош Дојчиновић
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Vol. 18/1, p. 173–183

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch9
Detailed
10.
Feminism and Libraries in the Modern Islamic Countries: Examples of Iran, Saudi Arabia and Azerbaijan
Ema Miljković, Saeed Safari
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Vol. 18/1, p. 184–200

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch10
Detailed
11.
Француски фикциони роман и његови аутори, добитници награде Фемина — зачетак и неминовност феминизма у библиотекама
Милица Голубовић Тасевска
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Vol. 18/1, p. 201–210

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch11
Detailed
12.
Toril Moino čitanje Simon de Bovoar i računarska analiza Gošće
Miloš D. Đurić
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 2022. - Vol. 18/1, p. 211–238

https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1.ch12
Detailed