/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 21 (2020),

Vol. 20 (2019),

Vol. 19 (2018),

Vol. 18 (2017),

Vol. 17 (2016),

Vol. 16 (2015),


Примена корпусног испитивања импликативних маркера пресупозиције у лексикографијиИван КњижарПримењена лингвистика, Vol. 20 (2019)

Article 7 (p. 87-103)

https://doi.org/10.18485/primling.2019.20.7

Read full textCitation export: