/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 2 (2017) No. 1

Volume 2 (2017) No. 2

Volume 3 (2018) No. 1

Volume 3 (2018) No. 2

Volume 4 (2019) No. 1

Volume 4 (2019) No. 2


Мотивот предење во балканските народни култури со посебен осврт на македонската народна култураВесна ПетрескаФолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, Vol. 2 (2017) No. 1

Article 4 (p. 63-80)

https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.4

Read full textCitation export: