/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 20 (2019),

Vol. 19 (2018),

Vol. 18 (2017),

Vol. 17 (2016),

Vol. 16 (2015),


Допринос савременој лексикографији на примеру „Концептуалног фразеолошког речника српског, француског и италијанског језика”Јована МарчетаПримењена лингвистика, Vol. 18 (2017)

Article 2 (p. 21-28)

https://doi.org/10.18485/primling.2017.18.2

Read full textCitation export: