/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 24 (2023)

Vol. 23 (2022)

Vol. 22 (2021)

Vol. 21 (2020)

Vol. 20 (2019)

Vol. 19 (2018)

Vol. 18 (2017)

Vol. 17 (2016)

Vol. 16 (2015)


Допринос савременој лексикографији на примеру „Концептуалног фразеолошког речника српског, француског и италијанског језика”Јована Марчета

Примењена лингвистика, Vol. 18 (2017)

Citation export: