doi.fil.bg.ac.rs


O empirijskom istraživanju izraza sa konotativnim značenjem u švedskom i srpskom jeziku : primer ankete


Dorijan HajduПримењена лингвистика Vol. 17 (2016)
Article 10 (p. 117-126)
https://doi.org/10.18485/primling.2016.17.10

Read full text

Citation export: