/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 2024, No. 105

Vol. 2023, No. 104

Vol. 2023, No. 103

Vol. 2022, No. 102

Vol. 2022, No. 101

Vol. 2021, No. 100

Vol. 2021, No. 99

Vol. 2020, No. 98

Vol. 2020, No. 97

Неке особености префиксалне перфективизације у руском и српском језикуДрагана ПоповићЗборник Матице српске за славистику, Vol. 2020 (2020) No. 97

Citation export: