/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 2024, No. 105

Vol. 2023, No. 104

Vol. 2023, No. 103

Vol. 2022, No. 102

Vol. 2022, No. 101

Vol. 2021, No. 100

Vol. 2021, No. 99

Vol. 2020, No. 98

Vol. 2020, No. 97

Зборник Матице српске за славистику, Vol. 2020 (2020), No. 97


1.
Цветан Тодоров и Записки из подполья
Сергей Фокин
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 9–22

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.1
Detailed
2.
Russian Sociopolitical Thought of the Beginning of the XX Century and the Letter of the Testament: Revolutionary Messianism of God-Builders and Conservatism of V. V. Rozanov
Oleg Nogovitsin
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 23–42

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.2
Detailed
3.
Метаморфозы Идиота Ф. М. Достоевского в философии Жиля Делеза и современных французских компаративных исследованиях
Ольга Волчек
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 43–55

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.3
Detailed
4.
Russischer Freudomarxismus im Diskursfeld der historischen Avantgarde
Alexej Žerebin
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 57–68

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.4
Detailed
5.
Максим Горький и его литературное окружение: страницы иконографии
Елена Гордеева, Елена Сонина
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 69–86

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.5
Detailed
6.
The Performative Turn in Philosophy and Verbal Art: Moscow Conceptualism’s Linguistic (Non-?)Creativity
Vladimir V. Feshchenko
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 87–104

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.6
Detailed
7.
«Метаморфозы» лингвокреативного мышления: от экспериментов раннего авангарда к современной теории поэтики кинодискурса
Ирина Зыкова
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 105–123

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.7
Detailed
8.
Kobiety piszące dawnej Polski. Poetka i mniszka epoki baroku Ludwika Szklińska
Antoni Czyż
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 125–138

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.8
Detailed
9.
„Energia narodowa” Wiatru od morza Stefana Żeromskiego. Recepcja utworu w 1922 roku
Adriana Pogoda-Kołodziejak
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 139–151

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.9
Detailed
10.
Słowo o Słowie o Stalinie Władysława Broniewskiego
Roman Bobryk
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 153–169

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.10
Detailed
11.
Transgresje i wiwifikacje. Wandy Melcer liryka nowoczesna
Sławomir Sobieraj
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 171–185

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.11
Detailed
12.
Неке особености префиксалне перфективизације у руском и српском језику
Драгана Поповић
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 187–208

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.12
Detailed
13.
Metaforyka defaworyzacji w dyskursie wykluczenia. Analiza internetowych wypowiedzi przeciwników LGBT
Radosław Maziarz
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 209–224

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.13
Detailed
14.
Prefiks(oid)y mini-, mikro-, nano-, maxi-, makro-, giga- i ich funkcja intensyfikująca we współczesnym języku słowackim
Sylwia Sojda
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 225–236

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.14
Detailed
15.
Polskojęzyczna poezja Iwana Franki wobec literatury i kultury polskiej XVII i XVIII w.
(konteksty i paralele)

Andrzej Borkowski
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 237–244

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.15
Detailed
16.
Коммуникативные стратегии М. Горького-публициста
(цикл Несвоевременные мысли)

Марина Уртминцева
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 245–254

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.16
Detailed
17.
Метафизика городского пространства в романе П. Хюлле Воспой Сады
Владимир Гильманов, Леонид Мальцев
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 255–265

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.17
Detailed
18.
Storočné petrovské gymnázium v procese zachovania spisovnej slovenčiny vo Vojvodine a gramatiky slovenčiny pre stredné školy a gymnáziá
Zuzana Týrová
Зборник Матице српске за славистику, 2020. - Vol. 2020, No. 97, p. 267–278

https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2020.97.18
Detailed