/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 26 (2022), No. 1

Vol. 25 (2021), No. 1

Vol. 24 (2020), No. 1

Vol. 23 (2019), No. 1

Vol. 22 (2018), No. 1

Vol. 21 (2017), No. 1

Vol. 20 (2016), No. 1

Vol. 19 (2015), No. 1

Vol. 18 (2014), No. 1


„Živanine cipele”: patrijarhat, mizoginija, i nacionalizam u romanu Knjiga o Milutinu Danka PopovićaJasmina Radojičić

Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, Vol. 19 (2015) No. 1

Citation export: