/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 27 (2023), No. 1

Vol. 26 (2022), No. 1

Vol. 25 (2021), No. 1

Vol. 24 (2020), No. 1

Vol. 23 (2019), No. 1

Vol. 22 (2018), No. 1

Vol. 21 (2017), No. 1

Vol. 20 (2016), No. 1

Vol. 19 (2015), No. 1

Vol. 18 (2014), No. 1

Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, Vol. 20 (2016), No. 1


1.
Kritika dihotomnog sistema pola/roda i reprezentacija interseksualnosti u filmovima XXY i El último verano de la boyita
Slađana Branković
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2016. - Vol. 20, No. 1, p. 1–29

https://doi.org/10.5937/Genero1620001B
Detailed
2.
Feminist Iranian Cinema: The Counter-Cinema of Abbas Kiarostami and Female Spectatorship
Marija Antić
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2016. - Vol. 20, No. 1, p. 31–51

https://doi.org/10.5937/Genero1620031A
Detailed
3.
Crystalline Memories: Another Consciousness, Another Sensibility
Lamia Kosović
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2016. - Vol. 20, No. 1, p. 53–76

https://doi.org/10.5937/Genero1620053K
Detailed
4.
Topografija političkog – mesto u kvir teoriji i političkoj teoriji Žaka Ransijera
Jovana Timotijević
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2016. - Vol. 20, No. 1, p. 77–99

https://doi.org/10.5937/Genero1620077T
Detailed
5.
Neznanje kao mnoštvo: feministički pristupi epistemologijama neznanja
Nađa Bobičić
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2016. - Vol. 20, No. 1, p. 101–127

https://doi.org/10.5937/Genero1620101B
Detailed
6.
Istraživanja položaja radnika i radnica na kruzerima: promišljanja o značaju feminističke perspektive
Lara Končar
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2016. - Vol. 20, No. 1, p. 129–160

https://doi.org/10.5937/Genero1620129K
Detailed
7.
Da li može psihoanaliza da oslobodi ženu? Reinterpretacija pozicije žene u okviru psihoanalitičke teorije subjekta
Maja Milić
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2016. - Vol. 20, No. 1, p. 161–178

https://doi.org/10.5937/Genero1620161M
Detailed