/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 27 (2023), No. 1

Vol. 26 (2022), No. 1

Vol. 25 (2021), No. 1

Vol. 24 (2020), No. 1

Vol. 23 (2019), No. 1

Vol. 22 (2018), No. 1

Vol. 21 (2017), No. 1

Vol. 20 (2016), No. 1

Vol. 19 (2015), No. 1

Vol. 18 (2014), No. 1

Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, Vol. 25 (2021), No. 1


1.
Smrt, žanr i rod u grafičkom romanu Ja ubijam divove
Irena Jovanović
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2021. - Vol. 25, No. 1, p. 1–36

https://doi.org/10.5937/genero2125001J
Detailed
2.
„Muški pogled” u seriji Damin gambit
Jelena Veselinović
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2021. - Vol. 25, No. 1, p. 37–53

https://doi.org/10.5937/genero2125037V
Detailed
3.
Apokaliptični diskursi o ekološkoj krizi u savremenoj medijskoj kulturi
Snežana Milin Perković
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2021. - Vol. 25, No. 1, p. 55–85

https://doi.org/10.5937/genero2125055M
Detailed
4.
Rod i ime: ka mišljenju mogućeg u delu Džudit Batler i Silvena Lazarisa
Slobodan Golubović
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2021. - Vol. 25, No. 1, p. 87–105

https://doi.org/10.5937/genero2125087G
Detailed
5.
Nova menstrualna terminologija u kontekstu teorije roda Džudit Batler
Ana Huber
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2021. - Vol. 25, No. 1, p. 107–131

https://doi.org/10.5937/genero2125107H
Detailed
6.
Nasilje PREMA ženama, nasilje NAD ženama, nasilje PROTIV žena: kako predlog (ne) menja konceptualizaciju nasilja i konceptualizaciju žene
Tamara Ivančević
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2021. - Vol. 25, No. 1, p. 133–167

https://doi.org/10.5937/genero2125133I
Detailed
7.
Dugi ženski marš: radnički pokret u istoriji idejnih i društvenih sukoba
Jelena Lalatović
Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 2021. - Vol. 25, No. 1, p. 169–182

https://doi.org/10.5937/genero2125169L
Detailed