doi.fil.bg.ac.rs


„Највећа је жалост за братом”: О тексту и о мелодији


Јелена Јовановић, Зоја КарановићФолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије Vol. 2 (2017) No. 1
Article 2 (p. 19-39)
https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.2

Read full text

Citation export: