doi.fil.bg.ac.rs


Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије 2 (2017) No. 1


1. Murder Ballads in English: From Oral Tradition to Crime Fiction
Uroš Tomić
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2017. - Vol. 2, No. 1, p. 7-18

https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.1
Detailed
2. „Највећа је жалост за братом”: О тексту и о мелодији
Јелена Јовановић, Зоја Карановић
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2017. - Vol. 2, No. 1, p. 19-39

https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.2
Detailed
3. „Smrt ne postoji”: Etnografsko-religijski intervju o zagrobnom životu
María Tausiet
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2017. - Vol. 2, No. 1, p. 41-62

https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.3
Detailed
4. Мотивот предење во балканските народни култури со посебен осврт на македонската народна култура
Весна Петреска
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2017. - Vol. 2, No. 1, p. 63-80

https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.4
Detailed
5. Људска фигура на усадницима трију гробаља у области Раса
Александра Попин
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 2017. - Vol. 2, No. 1, p. 81-98

https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.5
Detailed